Kostimi.hr na facebooku
Uvjeti prodaje

Korištenje

Na web stranicama www.kostimi.hr smještena je Internet trgovina društva:
ITA d.o.o.
Gloš?ica 1, 10000 Zagreb
OIB: 42218900007
Korištenjem Internet trgovine obvezujete se poštivati sljede?e uvjete i pravila, navedena u tekstu niže. Web shop Kostimi.hr posluje isklju?ivo kao internet trgovina te ne postoji fizi?ki prodajno mjesto za kupovinu artikala.

Naru?ivanje robe

ITA d.o.o. obvezuje se isporu?iti sve naru?ene proizvode koje u trenutku isporuke ima na zalihama. Ukoliko ITA d.o.o. nije u mogu?nosti isporu?iti bilo koji od naru?enih proizvoda, kontaktirat ?e kupca robe e-mailom ili telefonski po pitanju zamjenskog proizvoda ili otkazivanja naru?enog proizvoda. Svi ostali naru?eni proizvodi biti ?e isporu?eni.

Pla?anje robe

Kupac se obvezuje naru?ene proizvode platiti ITA d.o.o na sljede?i na?in:


Op?om uplatnicom (Internet bankarstvo/pošta/banka). Po ponudi - nakon narudžbe, na mail ?e Vam sti?i ponuda. Ukupni iznos sa ponude uplatite preko internet bankarstva ili u pošti/banci/Fini na naš žiro ra?un.
Obavezno kod pla?anja nazna?iti broj ponude u pozivu na broj. Roba se šalje kada je uplata vidljiva na našem žiro ra?unu ili nam pošaljete potvrdu o uplati. Sve cijene izražene su u Hrvatskoj nacionalnoj valuti, hrvatska kuna (kn), s PDV-om. Cijene ne uklju?uju dostavu te se troškovi dostave zara?unavaju dodatno ovisno o naru?enoj pošiljci.

Pouze?em- Iznos ra?una podmirujete u gotovini prilikom preuzimanja paketa. Za Kod pla?anja pouze?em (gotovinom) Hrvatska pošta dodatno napla?uje naknadu u visini 1,83% od otkupnog iznosa.

PREPORUKA:

Pri pla?anja po predra?unu (op?om uplatnicom, e-bankingom ili virmanom) izbjegavaju se troškovi otkupnine i na strani pošiljatelja i na strani primatelja i vaš ukupni trošak je niži za minimalno 15,00 kn. Molimo kontaktirajte nas ukoliko imate nedoumica u vezi poštarine.

Dostava robe

Sve narudžbe šaljemo preporu?eno putem Hrvatske pošte. Sljede?e cijene odnose se na ponude upla?ene unaprijed. Za pouze?e se dodatno obra?unava 7,2 kn + PDV.

Cijene dostave robe su sljede?e:


MASA
Cijena
Preporu?ena pošiljka
do 250 g 12,50 kn
iznad 250 g do 500g 15,20 kn
  Paket (uru?enje na adresi)
do 2 kg 20,00 kn
2-5 kg 25,00 kn

Vrijeme dostave 3 radna dana od primitka uplate.
Na gore navedene cijene obra?unava se PDV.

HP Express

Ukoliko želite hitno dostavu HP expressom cijenu poštarine izra?unat ?e vam Pošta te istu pla?ate direktno dostavlja?u.
Za više informacija pogledajte službene stranice Hrvatske pošte ili nas kontaktirajte.


Povrat i reklamacija

Kupac ima pravo na povrat proizvoda ako naru?enim proizvodom iz bilo kojeg razloga nije zadovoljan. Kontaktirajte nas u roku od 5 dana na e-mail radi dogovora oko povrata. Povrat možete ostvariti samo u slu?aju da se proizvod vra?a u stanju u kojem vam je bio dostavljen (originalnom pakiranju, nekorišten). Povrat poštarine nije mogu?.

Izjava o zaštiti i prikupljanju osobnih podataka i njihovom korištenju

ITA d.o.o obvezuje se da ?e ?uvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo nužne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i informiramo kupce o na?inu njihova korištenja. Redovito dajemo kupcima mogu?nost izbora o upotrebi njihovih podataka, uklju?uju?i mogu?nost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste u marketinške svrhe. Svi se podaci o korisnicima strogo ?uvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje na?ela zaštite privatnosti.

Izmjene

ITA d.o.o. zadržava pravo na izmjenu ovih uvjeta i pravila, i obvezuje se obavijestiti sve registrirane korisnike putem e-mail adresa koje su upisali prilikom registracije. Sve promjene primijenit ?e se na korištenje kostimi.hr stranica. Ukoliko se ne slažete s navedenim pravilima korištenja i ne želite ih prihvatiti, molimo Vas da nam se obratite sa svojim primjedbama i za to vrijeme nemojte koristiti usluge Internet prodavaonice.

Registracija

Kupac snosi odgovornost za to?nost i potpunost unesenih podataka prilikom registracije. Ukoliko do?e do bilo kakve promjene podataka koje ste unijeli prilikom registracije, dužni ste odmah ažurirati Vaš korisni?ki ra?un kako biste nas obavijestili o nastalim promjenama.

Intelektualno vlasništvo

Sadržaj Kostimi.hr web trgovine je zašti?en i ITA d.o.o. ostvaruje jedinstveno pravo na njegovo korištenje.

Dostupnost www.kostimi.hr web trgovine

Iako Vam ITA d.o.o. nastoji dati najbolju mogu?u ponudu usluga, ne možemo grarantirati da ?e usluge na kostimi.hr biti kontinuirano dostupne, zbog grešaka, održavanja ili uvo?enja novih sadržaja.

Oglašavanje

Dio Kostimi.hr stranica predvi?en je za oglašavanje i oglašiva?i su odgovorni da ti materijali budu usuglašeni sa zakonskim normama i pravilima. ITA d.o.o. nije odgovorna za bilo kakve pogreške i nepravilnosti marketinških materijala.