Kostimi.hr na facebooku
POPUSTI ZA PAROVE!

Ove godine maskenbal se poklapa sa Valentinovom i tom prigodom smo parovima osigurali nie cijene.

Ponuda vrijedi do isteka zaliha a kona?ni popust ?e vam se obra?unati nakon predane narudbe.

 

Najve?i karnevalski spektakl!

Ludi Fanik sprema se i ove godine sakriti sve stolce Lisinskog i ?udom parket koncertne dvorane pretvoriti u prostor najve?e plesne pustolovine u kojoj ste ikada sudjelovali.

I ove ?emo Vas godine odvesti na karnevalsko putovanje uz najzabavnije plesne ritmove!

Moete biti sigurni da i ove karnevalske no?i nitko ne?e sjediti u Lisinskom. Zato?

Sjediti moete i kod ku?e, a plesati i zabavljati se samo u Lisinskom!

9. Velja?e 2013. U 20hROBERT MAREKOVI? & SWINGERS

RICARDO LUQUE & LA SONORA TROPICAL

BLOCO DE SAMBA LAGARTO & BRAZILSKE PLESA?ICE

DJ PHAT PHILLIEZabavni program u predvorjima Dvorane: ongleri, trbune plesa?ice, akrobati, gatare, izra?iva?i maski, crta?i ukrasa po tijelu,

gastronomsko-enoloka ponuda... Izbor najbolje maske uz dodjelu nagrada.

Ulaznice moete nabaviti na blagajnama Lisinskog a 10 najbrih nagra?ujemo paketom ulaznica za dvije osobe. Sve to trebate je poslati svoje podatke sa naznakom Lisinski

na na info(at)kostimi.hr. Sretno!!!

Lisinski pod maskama, lisniski plee

 

Kostimi.hr ponosni sponzor 30 milijuntnog posjetitelja Samoborskog fanika!

Samoborski fanik ima tradiciju mnogo dulju od 187 godina, za koje postoje pisani dokumenti. U svojim po?ecima, Fanik je narodni obi?aj opratanja sa svim starim i loim iz prole godine i veselje zbog svega lijepog i novog to je pred nama, pa je za?injen jakom hranom, zabavom, pi?em i maskiranjem pod kojim je sve doputeno. Nakon toga u 19. stolje?u organiziraju se fani?ki balovi, uz neizostavnu gurmansku ponudu. Fanik je rastao iz stolje?a u stolje?e, iz desetlje?a u desetlje?e, konceptualno, programski i sadrajno pa se tako pove?avao i broj posjetitelja.

Ve? desecima godina posje?enost organiziranog Samoborskog fanika broji se stotinama tisu?a posjetitelja. Uzmemo li u obzir prosje?nu posje?enost od 160 000 posjetitelja za ovih posljednjih 187 godina ( to je mali broj ako se uzme posje?enost posljednjih tridesetak godina), izra?unali smo da ?e na Samoborski fanik ove godine do?i i

30-milijunti posjetitelj

Iako ne postoje to?ni podaci, postoji okvirna evidencija broja popunjenosti ugostiteljskih objekata te broj posje?enosti koji je ovisio o broju vikenda s fani?kim programom i procjeni policije, pa tako?er dolazimo do broja od 30 milijuna!

O?ekujemo da ?e 30-milijunti posjetitelj zakora?iti u Slobodnu Fani?ku Republiku u nedjelju, 3. velja?e 2013. godine!

Mi ?emo ga do?ekati kod ulaznih vrata u Fani?ku republiku! Tamo ?emo zapo?eti tajno prebrojavanje ulaska posjetitelja s 29.999.900-tim posjetiteljem.

Posljednjih devet posjetitelja dobit ?e u ruke kupone, koji ?e im osigurati krafnu i ?aj, a posjetitelj koji bude 30-milijunti, bit ?e od strane fani?kih pomo?nika izveden na pozornicu, gdje ?e mu biti uru?ene prikladne vrijedne nagrade organizatora i sponzora. Glavna nagrada bit ?e par fani?kih kostima, koje ?e pokloniti web shop www.kostimi.hr te drugih 30 nagrada fani?kih sponzora.

30-milijuntom posjetitelju Samoborskog fanika, Sraka ?e uru?iti posebno priznanje i svoju fotografiju za uspomenu!

 

alt

1. velja?e 2013., petak

od 18:00 TRG FANI?KE REPUBLIKE
Fani?ki bend Dixie
18:30 Dolazak fani?kog izaslanstva, program prema scenariju, predaja klju?eva
Samoborske maoretkinje, povorka gostuju?ih grupa, povorka i predstavljanje srednjih kola i Centra Lug
20:00 - Revija i izbor maski
20:30 - Gost ve?eri- Dixie

od 20:00 HALTERNATIVA pri Muzeju
20: 00 - Glazbeni program za srednjokolce
23:00 - Gost ve?eri by Rakijarnica - Ljetno Kino

od 21:00 FANI?KI ATOR
21:00 04:00 - GUSTAFI/ Daddy cool bend

2. velja?e 2013., subota

od 10:00 TRG FANI?KE REPUBLIKE
Muzika na trgu
11:00 Srakotrk
predstavljanje gostuju?ih dje?jih grupa i zborova
13:00 Proglaenje pobjednika Srakotrka
13:15 Gostuju?e plesne grupe
Tamburaki sastav Bez kontrole
15:00 Fani?ki koncert Gradske glazbe-1.dio
15:45 Taborska naklapanja
16:15 Fani?ki koncert Gradske glazbe 2.dio
17:00 Plesne grupe, nagradne igre
18:00 Fani?ki bend - Grupa Loco
Gostuju?e maskirane grupe- feta ispred glavne pozornice
18:30 Program likova
Predstavljanje gostuju?ih grupa feta ispred glavne pozornice
20:00 Revija i izbor maski
20:30 Fani?ki bend- Grupa Loco
21:45 DJ Fabo

od 11:00 SRAKAfest - TRG MATICE HRVATSKE
11:00 15:00 Predstave uli?nih zabavlja?a- mala pozornica
14:00 17:00 Nestle - likovna radionica/igraonica (Mala dvorana Kina)

od 12:00 ETNOCEST - Livadi?eva ulica
12:00 18:00 Tabori mjesnih odbora
16:00 Otvaranje Tabora uz nastup KUD-ova i fani?kih likova

od 12:00 KLIZALITE Biva vojarna Taborec
12:00 15:00 Ples pod maskama

od 21:00 HALTERNATIVA pri Muzeju
Projekcija animiranog filma Cigla Dubravka Matakovi?a
Gost ve?eri by Fani?ka halternativa - Septica

od 21:00 FANI?KI ATOR
21:00 04:00 - ZABRANJENO PUENJE/ Strings bend

3. velja?e 2013., nedjelja

od 10:00 TRG FANI?KE REPUBLIKE
Muzika na trgu
11:30 Gostuju?e dje?je grupe
12:00 Povorka dje?jih vrti?a- Izvor, G. Vitez, Osmijeh, Poto?i?
13:00 Zabavlja?i za djecu
14:00 Tamburaki sastav Kmice
15:00 1. povorka Mjesnih odbora
MO Podvrh, MO Mala Jazbina, MO Domaslovec, MO Gradna, MO Veliki i Mali Lipovec, MO Slani Dol, MO Ferdo Livadi?
18:00 Fani?ki bend- Grupa Loco
Gostuju?e maskirane grupe- ispred glavne pozornice
18:30 Program likova
Predstavljanje gostuju?ih grupa
20:00 Revija i izbor maski
20:30 Fani?ki bend- Grupa Loco

od 11:00 SRAKAfest - TRG MATICE HRVATSKE
11:00 15:00 Predstave uli?nih zabavlja?a- mala pozornica
14:00 17:00 Nestle - likovna radionica/igraonica (Mala dvorana Kina)

od 12:00 KLIZALITE Biva vojarna Taborec
12:00 15:00 Ples pod maskama

od 12:00 ATOR pri Muzeju - Ples za djecu, mame i tate

od 15:00 ETNOCEST - Livadi?eva ulica
Tabori mjesnih odbora

od 21:00 HALTERNATIVA pri Muzeju
21:00 02:00 Gost ve?eri by Rakijarnica - DJ Rako

od 21:00 FANI?KI ATOR
21:00 02:00 - Grupa 4 za 5/ SLAVONSKE LOLE/ Status bend

8. velja?e 2013., petak

od 18:00 TRG FANI?KE REPUBLIKE
Fani?ki bend- Samoborski Fakini
18:00 Gostuju?e maskirane grupe- ispred glavne pozornice
18:35 Program likova
Predstavljanje gostuju?ih grupa
20:00 Revija i izbor maski
20:30 Fani?ki bend- Samoborski Fakini
21:45 DJ Jurica

od 21:00 HALTERNATIVA pri Muzeju
21:00 02:00 Gost ve?eri by Rakijarnica - Kuzma Shaka Zulu

od 21:00 FANI?KI ATOR
21:00 04:00 - JELENA ROZGA/ Daddy cool bend

9. velja?e 2013., subota

od 10:00 TRG FANI?KE REPUBLIKE
Muzika na trgu
11:00 Predstavljanje gostuju?ih dje?jih grupa i zborova
13:10 Gostuju?e plesne grupe, Labud - nagradna igra
15:00 Fani?ki koncert TD Ferdo Livadi? -1.dio
15:45 Taborska naklapanja
16:15 Fani?ki koncert TD Ferdo Livadi? 2.dio
17:00 KUD Otrc - Rude
18:00 Fani?ki bend- Jazz do it
Gostuju?e maskirane grupe- ispred glavne pozornice
18:35 Program likova
Predstavljanje gostuju?ih grupa
20: 00 Revija i izbor maski
20:30 Fani?ki bend- Jazz do it
21:45 DJ Metzo

od 11:00 SRAKAfest - TRG MATICE HRVATSKE
11:00 15:00 Predstave uli?nih zabavlja?a- mala pozornica
14:00 17:00 Labud - likovna radionica/igraonica (Mala dvorana Kina)

od 12:00 ETNOCEST - Livadi?eva ulica
12:00 18:00 Tabori mjesnih odbora
16:00 Otvaranje Tabora uz nastup KUD-ova i fani?kih likova

od 12:00 BIVA VOJARNA TABOREC - Klizalite
12:00 15:00 Metloboj hokej za maskiranu djecu i roditelje

od 21:00 HALTERNATIVA pri Muzeju
21:00 02:00 Gost ve?eri by Fani?ka halternativa - Antenat

od 21:00 FANI?KI ATOR
21:00 02:00 - NEKI NOVI KLINCI- Balaevi? tribute bend/ Grupa Kim

10. velja?e 2013., nedjelja

od 10:00 TRG FANI?KE REPUBLIKE
Muzika na trgu
11:30 Gostuju?e dje?je grupe
12:00 Gradska glazba Samobor
povorka djece osnovnih kola- B. Tonija, M. Langa, Rude, Samobor, M. iloboda
14:15 Tamburaki sastav Od sumraka do zore
15:00 2. povorka mjesnih odbora, MO Rakov Potok, MO Braslovje, MO Celine, MO Pavu?njak, MO Farkaevec, MO Kon?ica
18:00 Fani?ki bend Samoborski fakini
gostuju?e maskirane grupe- ispred glavne pozornice
18:30 Program likova
Predstavljanje gostuju?ih grupa
20:00 Revija i izbor maski
21:00 Fani?ki bend- Samoborski fakini

od 11:00 SRAKAfest - TRG MATICE HRVATSKE
11:00 15:00 Predstave uli?nih zabavlja?a- mala pozornica
14:00 17:00 Labud - likovna radionica/igraonica (Mala dvorana Kina)

od 12:00 ATOR pri Muzeju - Ples za djecu, mame i tate

od 12:00 BIVA VOJARNA TABOREC - Klizalite
12:00 -15:00 Ples pod maskama

od 15:00 ETNOCEST - Livadi?eva ulica
Tabori mjesnih odbora

od 21:00 HALTERNATIVA pri Muzeju
21:00 02:00 Gost ve?eri by Rakijarnica -Full Movie

od 21:00 FANI?KI ATOR
21:00 04:00 - Grupa 4 za 5/ Strings band/Status bend

12. velja?e 2013., utorak

od 18:00 TRG FANI?KE REPUBLIKE
Fani?ki bend
18:30 Fani?ka povorka
Dodjela kipeca Srake najboljim grupama osnovnih i srednjih kola, mjesnim odborima
Dodjela Fani?kih galgi, nagrade Srakino gnezdo
Izbor finalne pojedina?ne i grupne maske
Proglaenje nagra?enih pojedina?nih i grupnih maski
Scenski program fani?kih likova- su?enje Princu Faniku
Vatromet
Gost ve?eri

od 21:00 HALTERNATIVA pri Muzeju
21:00 02:00 Gost ve?eri by Rakijarnica -Sane

od 21:00 FANI?KI ATOR
21:00 04:00 - JOLE/ Daddy cool bend

Organizator zadrava prava izmjene programa!!!

 
Ove godine makare u Crikvenici 2013. obiljeiti ?e doma?i glazbenici i velika nagradna igra.
I ove ?e zime crikveni?ka rivijera biti zaigrana i obojena veselim karnevalskim alama i originalnim maskama.
Otvorit ?e svoja vrata dragim prijateljima i gostima, pruiti najbolju zabavu za sve generacije i prepustiti makarama vladarski tron.
Makarano ludilo u Crikvenici trajat ?e od 12. sije?nja do 13. velja?e 2013. U tome ?e razdoblju veliki makarani ator na parkiralitu Riviera
u centru Crikvenice biti doma?in svima eljnima lude zabave, smijeha, plesa i dobre muzike.
U ukupno pet makaranih zabava subotom ?e se za dobru atmosferu pobrinuti doma?i glazbenici: Gustafi, ajeta,
Koktelsi, Lidija Ba?i? i Tamara Brusi?.
U Crikvenici ?e biti organizirane i tradicionalne manifestacije na otvorenom, dje?ja makarana povorka 20. sije?nja
te velika makarana povorka 27. sije?nja.
Osim toga, posjetitelji ?e mo?i uivati i u makaranom turniru u rukometu i mini rukometu,
izboru Prve ma?ke crikveni?kih makara ili makaranom bo?arskom turniru.
Makare u Crikvenici 2013. ?e zavriti u srijedu, 13. velja?e 2013. tradicionalnim ?itanjem entence,
su?enjem i spaljivanjem mesopusta,krivca za sve neda?e i poteko?e u 2012. godini.
Makare 2013. donose i jednu novinu, a to je nagradna igra ?apaj ma?ku, u kojoj ?e glavna nagrada biti osobni automobil Novi Renault Clio.
U igru ?e se mo?i uklju?iti putem kupnje sre?ke, a izvla?enje glavne nagrade ?e se odrati u utorak, 12. velja?e 2013. u ve?ernjim satima u makaranome atoru.
Program makara u Crikvenici 2013.

Program Makara u Crikvenici 2013.


 
Više članaka...
<< Početak < « 1 2 3 » > Kraj >>

Stranica 1 od 3